Workshop oktober 2020 II

Netwerk GEP digitaal

In GEP digital staan procesmanagement en procesefficiëntie centraal.

Het doel van het nieuwe stimuleringsproject GEP digital is om geïnteresseerde bedrijven met behulp van een grafische methode hun eigen bedrijfsprocessen te leren analyseren, visualiseren en optimaliseren.
De nadruk hierbij ligt vooral op de processen in het voor- en natraject van de productie. GEP digital focust op de toepassing van BPMN2 in kleine en middelgrote ondernemingen in het Nederlands-Duitse grensgebied van de Euregio.

WAT IS BPMN2?

BPMN2 (Business Process Model and Notation) is een internationaal erkende grafische methode voor het visualiseren van processen.
Met slechts een paar symbolen worden complexe bedrijfsprocessen en procedures zodanig blootgelegd dat snel inzichtelijk wordt welke mogelijkheden er zijn om te optimaliseren. De procespresentatie is voor iedereen gemakkelijk te begrijpen.

Welk nut heeft BPMN2 voor bedrijven?

Via BPMN2 heeft het MKB de mogelijkheid om bedrijfsinterne processen visueel en digitaal te monitoren vanuit een geïntegreerde totaalaanpak. Hierdoor kunnen afzonderlijke productieprocessen, maar ook processen in het voor- en natraject, snel en uitgebreid worden geanalyseerd.
Onmiddellijk worden onvolkomenheden in het proces herkenbaar: waar zijn verantwoordelijkheden niet eenduidig geregeld, waar zijn processen te omslachtig omschreven of waar zou het proces kunnen vastlopen. Zo kunnen beslissers in kleine en middelgrote bedrijven snel zien waar actie nodig is en welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd.
Nog een voordeel: Door de presentatie via BPMN2 worden processen in het bedrijf voor alle medewerkers transparant, eenduidig en begrijpelijk gepresenteerd resp. vormgegeven.

WAT BIEDT GEP DIGITAL?

Met GEP digital kan het MKB zich in eerste instantie trainen in het toepassen van BPMN2. Op basis van eigen praktijkgerelateerde deelprocessen maakt ieder bedrijf zijn eigen modellen. Het project duurt 15 maanden het eind juni 2020. In deze periode worden in totaal 5 ééndaagse workshops aangeboden.

Reeds getrainde ondernemingen kunnen BPMN2 nu in het eigen bedrijf inzetten en worden daarbij middels on-site coaching geadviseerd en ondersteund. In het volgende stadium biedt GEP digital de voordelen van kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse bedrijven vanuit verschillende bedrijfstakken tot ver over de grenzen.

De Financiering

Het project wordt door verschillende financierende instanties ondersteund. Elk bedrijf dat aan de BPMN2- training wil deelnemen, betaalt een trainingsbijdrage van 300 euro en verwerft daarmee een financieringsaandeel van 150 euro.
De training zelf vindt plaats in het technologiecentrum STODT in Hengelo (NL) en wordt in het Nederlands en in het Duits gegeven. Coaching is ook een onderdeel van het stimuleringsproject.
Voor het toepassen van BPMN2 hoeft geen software te worden aangekocht.

Vragen?

Neem contact op met een STODT medewerker

Bel of email

001 C8858 transparant
socialmedia