Kopie van STODT Niice Digital Marketing 220519 HQ 05934

Subsidiemogelijkheden

Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden en bijdragen voor cursussen en opleidingen.

Overijssels Vakmanschap

Overijssel wil technische vakmensen en technische werkgevers ondersteunen in hun ontwikkelvraag. Om dat te kunnen doen is een doorstart van het al succesvol gebleken Overijssels Vakmanschap ingezet, waarbinnen de provincie Overijssel bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en technische O&O-fondsen verbindt.

naar Overijssels Vakmanschap

Twents Fonds voor Vakmanschap

Twents Fonds voor Vakmanschap investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in onze regio in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap is belangrijk om jou én onze Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, onderwijs en overheid het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om talent blijvend te ontwikkelen.

naar Twents Fonds voor Vakmanschap

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Ons gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

We doen dit door de leercultuur binnen bedrijven te stimuleren en daar zowel werkgever als werknemer bij te betrekken. We werken in de overtuiging dat leren jezelf verrijkt, nieuwe deuren kan openen, maar bovenal leuk is. Goed opgeleide mensen zijn het kapitaal van onze sector. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is het co-financieren van de opleidingskosten voor werkgever, werknemer of leerling.

naar Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro

Instroom, doorstroom en blijvende inzetbaarheid van medewerkers zijn belangrijk om de sector gezond te houden. Investeren in de ontwikkeling van technici is dan ook noodzakelijk. Vandaar dat A+O verschillende vergoedingen biedt die opleiding en ontwikkeling stimuleren.

naar Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro

Gelders vakmanschap

Om (MKB-)bedrijven toekomstproof te maken, is blijvende ontwikkeling van jou als werkgever, werknemer of werkzoekende in de techniek meer dan ooit nodig. Leve(n)lang Gelders Vakmanschap kan hierbij helpen!

naar Gelders Vakmanschap

Brabant Leert

Brabant Leert helpt alle werkende Brabanders die zich willen laten om- of bijscholen met informatie, een groot aanbod van scholing en het geven van persoonlijk advies en begeleiding.

naar Brabant Leert

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie
naar Subsidieregeling praktijkleren

REACT EU – Ontwikkelen basis- en techniekvaardigheden (REU)

Benut jij de kwaliteiten van al jouw medewerkers optimaal? Of zitten er nog verborgen talenten in jouw organisatie?
Er is nu een regeling speciaal voor (toekomstige) medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die (gaan) werken bij een A+O aangesloten bedrijf.

De kosten voor deze cursussen worden volledig vergoed.
De uren die een medewerker tijdens werktijd besteedt, kunnen als loonverletkosten voor een vergoeding in aanmerking komen.

bekijk het cursusaanbod in de catalogus

STAP-budget

Het STAP-budget gaat voor de rest van 2023 in aangepaste vorm verder.
Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, de ervaringen met eerdere rondes en de bezuiniging op het STAP-budget worden de resterende middelen anders ingezet. Daarom kan deze subsidie alleen nog voor (onderdelen van) OCW-erkende opleidingen worden aangevraagd. De cursussen van STODT vallen hier helaas niet onder.

Zodra een nieuwe regeling bekend is informeren wij je!

socialmedia