CNC Frezen 5as Henk Student 8

Cursus Technische bedrijfskunde voor de maakindustrie

In de maakindustrie zien we dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen zich in rap tempo opvolgen en de verantwoordelijkheid verder omlaag schuift binnen de organisatie. Vanwege deze ontwikkelingen wordt er meer gevraagd van de medewerker op de werkvloer.

Inhoud cursus technische bedrijfskunde

Na het volgen van de cursus technische bedrijfskunde voor de maakindustrie beheers je de vaardigheden uit de modules organisatie-omgeving en projectmanagement, operationele productiebesturing, operational excellence, Industrie 4.0 en persoonlijke effectiviteit, ontwikkeling & communicatie. Deze modules worden onderaan deze pagina verder toegelicht.

Organisatie-omgeving en Projectmanagement

 • Je hebt inzicht in de externe en interne omgeving van de organisatie
 • Je begrijpt hoe een strategie tot stand komt en bedrijfskundige keuzes worden gemaakt
 • Je ontwikkelt als technisch-bedrijfskundige een brede kijk op de actualiteit en bedrijfssituatie en weet hierin alle disciplines te verbinden
 • Je kan een projectvoorstel maken om uitvoering te geven aan verbeterprocessen- en optimalisatie
 • Je kan een projectplan opstellen
 • Je kan de uitvoering van het project beheersen, risico’s inschatten en minimaliseren, monitoren en bijsturen
 • Je kan het project evalueren

  De bedrijfsomgeving is volop in beweging en speelt zich voor een groot deel ook buiten de organisatie af. Externe factoren bepalen mede het beleid van de organisatie. Om vorm te geven aan deze externe en interne ontwikkelingen, is een goed inzicht in alle disciplines een vereiste. Dit is het werkveld van de technisch-bedrijfskundige. Een goede voorbereiding is dan ook het halve werk! Dit geldt zeer zeker voor projecten. Je herkent de thema’s rondom verandering, verbetering en optimalisatie en weet deze te vertalen naar projecten die voor jouw organisatie noodzakelijk zijn. Een project is altijd uniek en gaat gepaard met veel onzekerheden. Voor een project is een goed projectplan een belangrijke succesfactor. Door projectmatig te werken leer je hoe je een project beheerst en rekening houdt met de onzekerheden, zodat het eindresultaat bereikt kan worden.

Operationele productiebesturing

 • Je kan een productieplanning opstellen
 • Je hebt inzicht in logistieke processen en voorraadbeheersing
 • Je hebt inzicht in kwaliteitsmanagement
 • Je kan een kostprijs berekenen
 • Je hebt inzicht in samenwerking en communicatie in organisaties
 • Je kan de root cause analysis methode toepassen

In een productiebedrijf draait het voortdurend om tijd, kwaliteit en kosten. Beheersing van deze factoren kan soms lastig zijn. In de module operationele productiebesturing, leer je technieken om deze factoren te beïnvloeden. Daarbij is een goede samenwerking en communicatie tussen de betrokken afdelingen en medewerkers essentieel. Je leert hoe je hier een actieve bijdrage aan kunt leveren en weet hierin de nieuwste ontwikkelingen te gebruiken.

Operational Excellence

 • Je hebt inzicht in de samenhang tussen organisatiedoelen, producten, het primaire proces, informatie, organisatie en besturing
 • Je kunt processen analyseren
 • Je hebt inzicht in verbeterconcepten voor processen

Een efficiënt productieproces is een proces waarbij alles goed op elkaar afgestemd is. Om de activiteiten in dit proces uit te voeren heb je de juiste mensen nodig. Zij hebben weer tijdige, volledige en correcte informatie nodig. Om het proces te kunnen besturen zijn goede indicatoren nodig. Al deze aspecten worden in samenhang besproken, waarbij het model voor operational excellence als rode draad gebruikt wordt.

Industrie 4.0

 • Je leert de aspecten van Industrie 4.0
 • Toepassen van smart industry op jouw praktijksituatie
 • Creëren gerichte klantwaarde
 • Slimmer gebruik maken van processen, technologie en innovatie

In de module Industrie 4.0 leer je alle aspecten van technologie, innovatie en industrie 4.0 en hoe deze toegepast kunnen worden in jouw organisatie. Met behulp van een praktijkcase / excursie leer je hoe Industrie 4.0 in jouw organisatie kan worden toegepast.

In de digitale wereld draait het om het leveren van onderscheidende klantwaarde en nieuwe verdienmodellen. Door gebruik van de juiste data, hard- en software en sensortechnieken kan gericht klantwaarde gecreëerd worden. Dit betreft niet alleen het maakproces, maar het hele proces van ontwerp tot en met de aflevering bij de klant. In deze module leer je anders te zijn dan andere aanbieders door beter en slimmer gebruik te maken van assets, informatie, resources, kwaliteit, service en toelevering.

Persoonlijke effectiviteit, ontwikkeling & communicatie

 • Je bent in staat om binnen een projectteam effectief samen te werken
 • Je krijgt bewustwording en inzicht in persoonlijke voorkeuren
 • Je bent in staat om vanuit je eigen voorkeur te communiceren
 • Je krijgt inzicht in mens- en taakgericht werken
 • Je beheerst diverse vraagstellingstechnieken
 • Je leert omgaan met weerstand
 • Je kunt feedback geven en ontvangen en kent de toevoegde waarde hiervan

Persoonlijke kenmerken liggen aan de basis van gedrag en communicatie. Door zelfinzicht, bewustwording en theorie leer je gebruik te maken van jouw kwaliteiten. Waardoor jij makkelijker kunt afstemmen en verbinden met anderen. Dit zal ertoe leiden dat de efficiëntie wordt verhoogd en de samenwerking wordt verbeterd.

Bijzonderheden

Elke module van de cursus technische bedrijfskunde voor de maakindustrie wordt afgesloten met een opdracht.

Praktijkcase

Jan-Willem volgt nu de cursus Technische Bedrijfskunde voor de maakindustrie. Ondanks dat deze opleiding meer theoretisch is, is veel kennis wel direct toe te passen in de praktijk: “Het leuke aan deze opleiding is dat het niet alleen om verspaning gaat, maar dat je ook leert over onderwerpen die je nog niet gebruikt tijdens je werk. Zo verkrijg je inzichten die je helpen in het algemene bedrijfsleven en goed van pas komen wanneer je bijvoorbeeld in gesprek gaat met een klant. Die afwisseling is erg interessant. Daarnaast worden veel opdrachten direct vertaald naar het bedrijfsleven, waardoor het tastbaar wordt. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van een puur theoretische leerweg.”

Benieuwd naar de rest van zijn verhaal? Lees de praktijkcase van Jan-Willem.

Ook Ken koos voor de opleiding Technische bedrijfskunde. Lees zijn verhaal over hoe hij de cursus heeft ervaren.

Praktijkcase Jan-Willem

Vragen?

Direct contact

Neem contact op met een STODT medewerker

Nelleke
socialmedia