Subsidieregeling

Subsidie Praktijkleren

De Subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. De Subsidie Praktijkleren is onder andere bedoeld voor studenten die een opleiding volgen in een sector waar een tekort ontstaan aan gekwalificeerd personeel. Het doel van de subsidieregeling is dat de BBL’ers beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en dat je beter opgeleid personeel krijgt.

Tegemoetkoming in kosten

De subsidie vraag je na afloop van de begeleiding aan. De maximale tegemoetkoming in kosten is €2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar per medewerker. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken praktijkbegeleiding dat de deelnemer kreeg in het schooljaar.

Er gelden een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

  • Jouw bedrijf is erkend als leerbedrijf tijdens de begeleiding van de deelnemer.
  • De deelnemer loopt tijdens het studiejaar 610 klokuren het praktijkgedeelte bij jouw bedrijf.
  • Je komt alleen in aanmerking voor het maximale subsidiebedrag als er minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. De weken die de deelnemer niet aanwezig is door ziekte of vakantie tellen niet mee als begeleiding. VB: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.
Naar BBL opleidingen

Subsidieaanvraag

Je kunt elk jaar tussen bepaalde data een subsidieaanvraag indienen. Een goede voorbereiding van je aanvraag is belangrijk. Je dient een digitale aanvraag in via het eLoket bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor het indienen van een aanvraag heb je een eHerkeninng niveau 1 nodig. Dit neemt 2-7 werkdagen in beslag. Doe dit op tijd. Lees het stappenplan aanvragen eHerkenning.

De RVO kan bij jouw bedrijf een controle uitvoeren voor goedkeuring van de aanvraag. Het is van belang dat je administratie goed op orde is. Je moet per BBL-deelnemer beschikken over:

  • Een geldige praktijkleerovereenkomst
  • Aanwezigheidsadministratie in jouw leerbedrijf
  • Administratie waarin je kunt aantonen wat de voortgang, begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming per deelnemer is behaald
  • Kopie van het diploma.
Naar RVO

Vragen?

Direct contact

Neem contact op met een STODT medewerker

Bas
socialmedia