IMG 20190125 WA0012

Project Machining 4.0

STODT is partner in het Project Interreg NWE Machining 4.0. Doel van het project is het verhogen van kennis en de innovatiesnelheid in de verspanende sector.

Verhogen van kennis

  • Overdracht van concrete kennis m.b.t. innovatieve technologieën
  • Stimuleren van experimenteren
  • Het ondersteunen van het transformatieproces bij MKB’s

Bovenstaande wordt uitgevoerd door middel van:

  • Een “machining 4.0” webportaal geeft de MKB’s vrije toegang tot relevante kennis over innovatieve technologieën voor verspaning.
  • Een grensoverschrijdend fieldlab netwerk integreert zeven regionale applicatielabs en geeft de bedrijven open toegang tot innovatieve technologieën en inspirerende demonstratoren.
  • Twaalf applicaties voor verspaning, gebaseerd op de uitdagingen van de NWE verspaningssector, worden ontwikkeld en vertalen de brede Industrie 4.0 visie naar concrete toepassingen voor verspaning.
STODT Bedrijfsopleidingen

Fieldlabs

Bij STODT wordt één van de twaalf fieldlabs opgericht, waarbij STODT twee applicaties ontwikkelt binnen de volgende thema’s:

  • Digitalisering en automatisering van productiesystemen
  • Ondersteunen van de operator met innovatieve technologieën

Het organiseren van workshops met als thema bovenstaande onderwerpen.

Naar Machining 4.0

Vergroten kennisniveau

Het Interreg North-West Europe-programma bevordert transnationale samenwerking om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler te maken en een aantrekkelijke plaats om te werken en te leven, met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

De verspaningssector van NWE omvat 6800 MKB-bedrijven met 135.000 FTE en genereert een omzet van € 24 miljard. Deze sector heeft de afgelopen vijf jaar te weinig geïnnoveerd, resulterend in een lagere omzet (4%) en werkgelegenheid (5%) en de-lokalisatie van de bewerking van grote series naar lagelonenlanden. Het project heeft tot doel het kennisniveau van onder meer; machinale bewerkingen van MKB’s te vergroten en deze om te zetten in meer innovatieve ondernemingen door kennis over innovatieve technologieën over te dragen, hands-on experimenteren te stimuleren en het transformatieproces te ondersteunen.

Vragen?

Neem direct contact op

Neem contact op met een STODT medewerker

Nelleke
socialmedia