STODT 2019 118

Digital Twin Academy

Één van de belangrijkst technologieën van industrie 4.0: Digital Twins. Het is een virtuele voorstelling van een reële entiteit en een regelmatige uitwisseling tussen de digitale en ‘echte’ wereld. Daarmee vormt Digital Twins de ultieme stap in de digitalisering. Omdat er een kenniskloof bestaat is de Digital Twin Academy in het leven geroepen. Hiermee willen we de kloof dichten op het vlak van opleiding, onderzoek, ontwikkeling, integratie en consultancy via een netwerk van belanghebbenden. Kortom: Met de Digital Twin Academy wil men het algemene kennisniveau verhogen en digital twins in de bedrijfsomgeving testen.

Interreg

Digital Twins

Digital Twins integreren de volledige levenscyclus van producten, machines, productielijnen of zelfs complete bedrijven. De technologie richt zich op verschillende aspecten waaronder het ontwerp, logistiek en onderhoud. De verwachting is dat het gebruik van digital twin technologieën enorm toe zal nemen komende jaren en dat dit veel en grote veranderingen met zich mee zal brengen op het gebied van innovatie, onderzoek, productie en meer.

De veranderingen zullen invloed hebben op alle bedrijven, ongeacht omvang en sector. Om die reden is Digital Twin Academy in het leven geroepen. We bouwen een ecosysteem dat blokkades wegneemt tussen alle belanghebbenden. Hoe succesvol het project is hangt af van twee factoren: het testen en bestuderen van digital twins in bedrijfsomgeving (1) en het verhogen van het algemene kennis- en expertiseniveau wat betreft digital twins (2).

Doelgroepen van de Digital Twin Academy

De Digital Twin Academy richt zich met name op werklozen, CEO’s en kaderleden, leraren en studenten in het hoger en secundair onderwijs en industriëlen (arbeiders en bedienden). Het project loopt van maart 2021 tot augustus 2023 en is ontwikkeld door en voor de Euregio Maas-Rijn. STODT is, samen met onder andere Fontys, Sirris en Flanders Make, partner van Digital Twin Academy.

Leermodules

STODT heeft in samenwerking met Job@Skills leermodules ontwikkeld voor het onderwijs. Deze modules zijn met name georiënteerd op de verspaning. Deze modules zijn beschikbaar voor onze klanten. Daarnaast biedt Job@skills in samenwerking met andere betrokken partijen bij de Digital Twin academy ook modules aan met onderwerpen die voor diverse andere branches interessant kunnen zijn.

Digital Twin and Machining

Tegenwoordig worden met behulp van Digital Twin de meest complexe producten en productieprocessen ontwikkeld, getest en geoptimaliseerd in de virtuele wereld voordat ze in de echte wereld worden geproduceerd. Deze basismodule geeft een goede introductie over Digital Twin en wat voor mogelijkheden deze technieken bieden voor de maakindustrie en in het bijzonder de verspanende industrie.

Improving production process with Digital Twin

Door het toepassen Digital Twin technieken zijn we in staat vooraf alle processen van het ontwerp van producten tot het ontwerp van tooling en de productie van die producten te simuleren en virtueel uit te voeren. Hierdoor wordt het mogelijk vooraf deze processen te optimaliseren en waar mogelijk doorlooptijden te verbeteren. Ook kunnen vooraf botsingen tussen gereedschap, product en machines voorkomen en zodoende kostbare reparaties en machinestilstand voorkomen. In deze module doet u kennis op over deze mogelijkheden.

Digital Twin and Measuring Process

Een product op een juist wijze meten met een 3 D coördinaten meetmachine (CMM) is een nauwkeurige en complexe taak. Door het vooraf toepassen Digital Twin technieken in het meetproces kan men de programmadoorloop van het meetproces simuleren en controleren. Vervolgens kan men de juiste en efficiëntste meetopstelling en meetmethode selecteren. In deze module doet u kennis op over deze mogelijkheden.

Digital Twin on Machine Level

Verwacht wordt dat digitale tweelingen productieprocessen zullen transformeren en innovatie zullen versnellen. De beloften variëren van lagere ontwikkelings- en operationele kosten tot geoptimaliseerd onderhoud. Het biedt de mogelijkheid om kennis veilig te stellen en sneller te ontwikkelen. Voor de toekomst vergroot de koppeling met bijvoorbeeld augmented reality en kunstmatige intelligentie (AI) de mogelijkheden nog verder. Een Digital Twin kan echter voor bepaalde bedrijven een technologische overkill zijn. Daarnaast spelen ook investeringen, kosten, beveiliging, privacy en integratie een belangrijke rol. In deze module doet u kennis op over deze mogelijkheden.

registreer je hier om de modules te bekijken

Projectfinanciering

De ‘Digital Twin Academy’ is gefinancierd door CALL6 van het Interreg V-a programma van de Euregio Maas-Rijn. Dit programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Het project krijgt ook financiële steun van de volgende regionale autoriteiten:

  • De federatie Wallonië-Brussel;
  • De provincie Limburg;
  • NRW- MWIDE;
  • De provincie Noord-Brabant;
  • Wallonie.


naar de projectwebsite

De betrokken projectpartners zijn:


socialmedia