IMG 9227 Barbara Trienen STODT Sept 2021 forweb

Cursus Ontwikkelingsgericht beoordelen

In de training Ontwikkelingsgericht beoordelen leert u de basiskennis van het kwalificerend beoordelen. De thema's worden door praktische oefeningen ondersteund. Na de cursus kun je ontwikkelingsgericht beoordelen effectief inzetten en objectief een eindoordeel geven over de beroepspraktijkvorming (BPV) en de bijbehorende competentieontwikkeling.

Inhoud cursus Ontwikkelingsgericht beoordelen

Wat is Ontwikkelingsgericht beoordelen?

 • Gevoel of feiten
 • Valkuilen in het beoordelingsproces
 • Observeren/ vraagtechniek
 • Kennis van kerntaken en werkprocessen
 • Inzicht in de te gebruiken instrumenten
 • Methodisch vastleggen van de informatie
 • Praktische observatie/ beoordeling
 • Hoe vertalen we de observatie naar een analyse
 • Evaluatie van de uitgewerkte analyses

Taken en bevoegdheden van een beoordelaar:

 • Voorbereiden van een examinering
 • Methodisch beoordelen (wacker)
 • Blinde vlekken en valkuilen
 • Oefenen met criteriumgericht interviewen

Vragen?

Direct contact

Neem contact op met een STODT medewerker

Nelleke
socialmedia