Cursus MSA vervolg

Cursus MSA vervolg (Meet Systeem Analyse)

Na het doorlopen van de cursus heb je inzicht in meetproblematiek en heb je de mogelijkheid om meetspreiding met diverse technieken te analyseren, variërend van eenvoudig tot complex, om vervolgens oorzaken aan te pakken en de meetbetrouwbaarheid te vergroten.

Inhoud Cursus MSA vervolg

  • Analyse en verbetering van meetsystemen
  • Bias, Drift, Lineariteit, GR&R
  • Gage Repeatibility & Reproducibility; uitgebreide methode
  • Stap voor stap analyse en achtergrond van Bias en GR&R met meetresultaten uit een meetopdracht
  • Gebruik van de X-R regelkaart als analysemiddel om te komen tot een beheerst meetproces
  • Bepalen van GR&R (on tolerance & on process) om te komen tot een bekwaam meetproces
  • De invloed van "within part variation" (GR&R met WIV) en hoe hiermee om te gaan bij procesbeheersing
  • Signal Detection Approach voor attributive keuringen
  • Strategie voor destructieve testen
  • Meetopdrachten (bij voorkeur) aan bedrijfsproducten
Geometrische meettechnieken

Bijzonderheden

In de cursus MSA vervolg ligt de nadruk meer op (statistische) analyse en verbeteren van meetsystemen en -methoden (Engineering). Deze cursus is het vervolg op MSA-basis. Dit houdt in dat bij de cursus er van uitgegaan wordt dat deelnemers bekend zijn met de hierin behandelde stof.

De tijdens de cursus aangereikte technieken zijn afkomstig uit de automobielindustrie.

Deze technieken zijn succesvol, zijn generiek van aard en voldoen aan de eisen van de meest vooruitstrevende kwaliteitsnormen.

Vragen?

Direct contact

Neem contact op met een STODT medewerker

Bert Heijenk
socialmedia