Kopie van Kopie van STODT Niice Digital Marketing 220519 HQ 05944

BBL-opleidingen bij STODT | Informatie voor werkgevers

De verspanende BBL opleidingen van STODT zijn uniek in Nederland en al jarenlang een groot succes. De BBL opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg) zijn op verzoek van en samen met de industrie opgezet. De opleidingen voorzien in de behoefte van bij bedrijven én de werknemers. STODT organiseert ook BBL voorlichtingsbijeenkomsten. Op deze pagina vind je meer informatie over de BBL-opleidingen.

Hier lees je meer informatie over de BBL opleidingen voor werknemers!

Meld je hier aan voor een voorlichtingsbijeenkomst

Mijn werknemer wil een BBL-opleiding gaan doen, waar moet ik aan voldoen om hem te begeleiden?

Om een BBL-er te mogen begeleiden moet je als bedrijf een erkend leerbedrijf zijn. Hiervoor moet je een erkenning aanvragen bij het SBB en voldoen aan onderstaande eisen:

- Student een goede en veilige werkplek bieden waarbij de student de werkprocessen en werkzaamheden uitvoert die bij het beroep horen waarvoor hij in opleiding is

- Je koppelt de student aan een praktijkopleider die de opdeling kent en in staat is om de student te begeleiden en te coachen

- Je bent bereid om samen te werken met de school en het SBB

- Je gaat akkoord met de vermelding van jouw bedrijfsgegevens op de website waar studenten een leerplaats zoeken in het mbo

Hoe vraag ik een erkenning aan?

Via de site van het SBB kan je de aanvraag in gang zetten. Je vult op de site een korte vragenlijst in. Deze vragenlijst laat je zien wat je nodig hebt om een succesvolle aanvraag te doen. Vervolgens zal een adviseur van het SBB contact met je opnemen om de aanvraag te bespreken.

Erkend leerbedrijf worden

Ik moet een praktijkovereenkomst tekenen, wat houdt dit in?

Een praktijkovereenkomst/beroepspraktijkvormingsovereenkomst is een overeenkomst met afspraken tussen de student, de school en het erkend leerwerkbedrijf. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt. Wil je weten wat er precies in deze overeenkomst staat, klik dan op de button.

Inhoud praktijkovereenkomst

Hoe veel tijd is mijn werknemer kwijt met zijn BBL-opleiding?

De BBL-er gaat één dag per week naar school. Voor een BBL3 student betekent dit van 08.30 uur tot 21.15 uur en een BBL4 student van 12.30 uur tot 22.00 uur*.

Naast de reguliere lestijd krijgen de BBL-ers opdrachten, projecten en lesstof mee naar huis waar zij zelfstandig aan moeten werken. Wij rekenen gemiddeld 6 uur zelfstudie per week. De opdrachten en projecten proberen wij zo nauw mogelijk aan het bedrijfsleven te koppelen. De BBL-student kan dus hierbij ook jullie ondersteuning gebruiken.

Omdat de opleiding landelijk erkend is moeten de BBL-ers ook landelijke examens doen. Deze vinden plaats bij het ROC van Twente (Hengelo) of bij het ROC van Amsterdam (Best). Wij proberen deze zo gunstig mogelijk te plannen voor de studenten en de werkgevers, echter worden deze gepland door de ROC’s.

*Dit is met uitzondering van de toetsweek en de herkansingsmomenten. Herkansingen worden voorafgaand aan de lessen georganiseerd en een toetsweek kan van 08.30 uur tot 18.00 uur zijn.

Hoe wordt mijn werknemer vanuit STODT begeleidt?

STODT begeleider

Bij STODT zijn we scherp op de begeleiding. Wij koppelen een docent aan de leerling die de leerling gedurende het hele studietraject begeleidt. Mocht de leerling ergens tegen aanlopen kan hij/zij met alle vragen bij de STODT begeleider terecht. Daarnaast kan de leerling altijd contact opnemen met het personeel op kantoor die de leerling verder zal helpen of doorverwijzen.

Begeleidingsgesprekken

Regelmatig vinden er begeleidingsgesprekken plaats. De ene keer via teams, de andere keer fysiek bij STODT of op locatie van het bedrijf. Hierbij wordt de voortgang van de student besproken en bespreken wij of de samenwerking/begeleiding voldoet aan de verwachtingen. Het staat je als werkgever ook altijd vrij om ons of de begeleider te bellen voor een extra afspraak.

Toestemmingsverklaring delen van gegevens

Sinds de AVG wet hebben wij een toestemmingverklaringsformulier opgesteld. Deze wordt aan het begin van de opleiding overhandigd aan de student. Deze kan hij samen met de werkgever tekenen. In deze verklaring staat dat wij gegevens van de student mogen delen met de werkgever, zoals afwezigheid, resultaten of bijzonderheden.

Meldt een student zich af dan vragen wij of zij dit ook hebben gedeeld met de werkgever, zo niet dan bellen wij de werkgever op.

Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien staat jouw vraag er ook tussen.

Bestaat er een financiële bijdrage voor de begeleiding van een BBL student?

Voor erkende leerwerkbedrijven zijn er verschillende financiële mogelijkheden. Het SBB heeft een up-to-date lijst met mogelijkheden waarbij SBB is betrokken.

Daarnaast kunt u ook informeren naar bijdrages vanuit het A&O fonds waarbij uw bedrijf eventueel aangesloten is.

Moet ik naast het inschrijfgeld nog meer betalen zoals lesmateriaal en schoolgeld?

STODT verzorgt al het lesmateriaal en het betaald jaarlijkse schoolgeld. Hiervoor vragen wij de BBL-student een derden machtiging te tekenen zodat de facturen naar STODT gaan.

socialmedia