Cursus Geometrische Meettechnieken

STODT vult niche in met opleiding tot meettechnicus

In oktober start STODT met een opleiding ‘Meettechnicus in de verspaning’. STODT kan de nieuwe opleiding starten dankzij een innovatiesubsidie van opleidingsfonds A + O Metalektro. Gedurende 34 weken (1 dag per week) leren deelnemers alle ins en outs over meettechnologie.

Om te voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven kiest STODT ervoor om tijdens de meetopleiding niet alleen alle denkbare meettechnologieën te behandelen, maar ook aandacht te schenken aan aangrenzende specialismes zoals bijvoorbeeld productietechnologie.

Meer vraag naar meettechnici

Zoals we inmiddels allemaal weten is er in de industrie door een sterke vergrijzing en weinig instroom een groot tekort ontstaan aan vaktechnisch personeel. Deze ontwikkeling speelt ook zeer sterk in de meettechniek omdat het vak van meettechnicus geen beroepsopleiding kent. “Meettechniek wordt op de reguliere Hogescholen en ROC’s niet als BOL- of BBL-opleiding aangeboden. Vaak is het daar slechts een bijvak. Dat terwijl in het bedrijfsleven en dan met name in fijnmechanische industrieën, de vraag naar meettechnici steeds groter wordt.

Om die reden starten we met de opleiding Meettechnicus in de verspaning. En deze houdt meer in dan alleen het leren meten met een coördinatenmeetmachine”, vertelt Bert Heijenk. Hij doelt met die opmerking op de AUKOM-meettrainingen die wereldwijd de opleidingsstandaard zijn, maar zich vooral richten op het leren meten met coördinatenmeetmachines (CMM). Hoewel dit een goede basis vormt is het volgens STODT niet genoeg voor de Nederlandse industrie.

Meettechnicus is multifunctioneel

De taken van een meettechnicus zijn zeer divers en komen in alle fasen van het productieproces aan de orde. Dat betekent dat alleen het kunnen bedienen van een CMM niet meer toereikend is. Heijenk: “Naast coördinatenmeetmachines worden er in verspanende bedrijven veel meer meetgereedschappen gebruikt. Daarnaast staat de Nederlandse industrie er om bekend dat werknemers multifunctioneel inzetbaar zijn. Dat betekent dat de meettechnicus niet alleen de juiste meetinstrumenten moet kunnen selecteren en gebruiken, maar dat diegene ook kennis moet hebben van alle aangrenzende specialismen binnen een verspanend bedrijf. Meten is dus echt een vak geworden en daar hoort een gedegen opleiding bij.”

Uniek in Europa

Om deelnemers klaar te stomen tot een complete meettechnicus, start de opleiding met een stukje productietechniek. Tijdens dit gedeelte wordt een onderdeel verspaand dat gedurende de opleiding gebruikt gaat worden voor het leren meten met verschillende meetmethodes. Vervolgens leren deelnemers in verschillende modules technische tekeningen lezen, meten met handmeetmiddelen, toleranties analyseren, meetonzekerheden berekenen, mechanische meetmiddelen kalibreren en werken met ruwheidsmeters, optische meetsystemen en een CMM.

“Ons complete lespakket om meettechnici op te leiden is uniek in Europa. 50% van de tijd zijn de deelnemers bezig met praktijkopdrachten. Dit is een belangrijk element van de opleiding want in de praktijk leer je pas omgaan met onzekere factoren. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van temperatuurwisselingen en welke meetafwijkingen je met de diverse meetmiddelen tegen kan komen. Het praktijkgedeelte is dus een essentieel element in de opleiding om te leren bepalen welke meetwaarden goed zijn”, aldus Heijenk.

Docenten uit de praktijk

Zoals bij alle opleidingen van STODT zijn ook de docenten van de nieuwe meetopleiding vakspecialisten uit de praktijk. Ze volgen regelmatig trainingen om bij te blijven, delen hun kennis in een pool van docenten en schrijven zelf het lesmateriaal. Volgens Heijenk is ook de koppeling met het bedrijfsleven belangrijk. Met regelmaat worden er gastlessen verzorgd door specialisten uit het veld. Daarnaast houdt STODT rekening met de werksituatie bij de werkgever. De opleiding wordt tot een bepaald niveau hierop geïndividualiseerd. Zo sluit de opleiding nog beter aan op de wensen en behoeften van de werkgever.

Bekijk de nieuwe opleiding hier.

Bron: MetaalNieuws.nl
socialmedia