CNC Frezen 5as Henk Student 6

STODT leert verspaner op de centjes te letten

Op de opleidingslocaties van STODT in Hengelo en Best zijn zo’n veertig cursisten onlangs begonnen aan de afstudeerfase van hun opleiding BBL4 Verspaningstechnoloog. Allemaal zijn ze bezig met een optimalisatieproject in hun eigen bedrijf; ze werken uit hoe ze deze optimalisatie door moeten voeren en berekenen welke besparing het oplevert. Scoren ze een voldoende voor deze opdracht, dan mogen ze aan het begin van de zomer hun diploma in ontvangst nemen, waarna STODT in september weer start met opleidingen voor nieuwe cursisten.

Henk Beldman van STODT heeft de afgelopen jaren tal van lucratieve afstudeerprojecten voorbij zien komen. Zo ontdekte een draadvonker hoe hij de productie kon verhogen en onbemande nachtproductie kon verkrijgen door andere vloeistoffen te gebruiken. Vaak hebben de afstudeerprojecten betrekking op de vraag hoe je iets van bemande productie naar onbemande productie krijgt en hoe je tot een stabiel proces komt dat daarvoor noodzakelijk is. Of op het terugbrengen van meerdere opspanningen naar één opspanning. Het zijn allemaal zaken die in een verspanend bedrijf aantoonbaar voordeel opleveren.

Meedenken in het proces

Henk Beldman is zelf docent en heeft de opleiding BBL4 Verspaningstechnoloog mee-ontwikkeld. Deze is bedoeld voor BBL3 medewerkers, die hierdoor een grote stap kunnen maken. “BBL3 mensen staan doorgaans aan de machine producten te maken”, legt Beldman uit. “Ze overzien prima de verspanende processen en de productie van hun eigen machine(s) maar echt meedenken in de bedrijfsprocessen en optimalisatie is net een stapje hoger, breder en ook vooral interessanter.”

Bedrijfskundige zaken

Zo is de opleiding BBL4 Verspaningstechnoloog ontstaan, met een herkenbaar programma dat er rekening mee houdt dat de cursisten BBL’ers zijn, die graag praktisch bezig zijn. Zij maken kennis met technische aspecten van de productie, maar vooral met bedrijfskundige zaken. Dat gebeurt op een aantrekkelijk manier. De opleiding is verdeeld over acht periodes, met in elke periode een bepaald thema. Elke les duurt maximaal anderhalf uur en er is veel ruimte voor de cursisten om zelf met een onderwerp aan de slag te gaan. En de opleiding is duidelijk projectgestuurd.

Wat kost een product?

Bedrijfskundige aspecten vormen een belangrijk onderdeel. Centraal staat de vraag: wat kost een product nu eigenlijk? Beldman: “Als je een product goedkoper kunt produceren is dat interessant voor je bedrijf en voor de klanten. Maar dan moet je wel weten welke factoren de kosten van een product bepalen. We sturen de cursisten daarom naar hun collega’s van verkoop, inkoop, werkvoorbereiding en kwaliteitscontrole. Zo leren ze hoe al deze onderdelen van een bedrijf van invloed zijn op prijs van een product. We zijn er heel erg mee bezig om de cursisten dat te laten begrijpen.”

Constructeur van de toekomst

Tekenen is ook een belangrijk thema. De cursist leert hoe hij met zijn maakkennis zelf kan meedenken in een tekening, waardoor een product makkelijker en/of sneller kan worden geproduceerd. “Ik zeg wel eens: verspaners zijn de constructeurs van de toekomst”, zegt Beldman. CAM-programma’s maken is eveneens een thema. En plannen natuurlijk, volgens Beldman het lastigste thema. “We leren de cursisten zichzelf ertoe te dwingen iets binnen een bepaalde tijd af te hebben. Dus moeten ze vooruitdenken en dat proberen we te simuleren.” Meedenken in productieoptimalisering is ook een aandachtpunt. “Onze cursisten moeten begrijpen dat een machine niet stil mag staan, wat het belang is van korte omsteltijden en wat afkeur van een werkstuk betekent.”

Praktijkdocenten

De lessen worden allemaal gegeven door ervaren praktijkdocenten, die de taal van de werkvloer spreken. Zo zijn er docenten die dagelijks in het laboratorium zitten en alles van materialen weten. En docenten die hele dagen in de gereedschappen zitten of aan het cammen zijn. De cursisten krijgen van hen up-to-date kennis aangereikt.
“De rode draad in onze opleiding is dat cursisten leren meedenken in het proces en kostenbewust gaan handelen”, besluit Beldman. “Hun afstudeerprojecten vormen daarvan een prachtig slotstuk. Ze zien wat ze verdienen als ze een optimalisatie doorvoeren. Dat is interessant om aan je werkgever te presenteren, maar vooral leuk voor jezelf.”

bron: MetaalNieuws.nl

socialmedia