Drenthe

Samenwerking creëert een naadloze leerweg voor verspanend talent in Emmen

De lokale metaalbedrijven in de regio Zuid- en Oost Drenthe, Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe (BVT), RTC Hardenberg en het mbo techniek onderwijs van Drenthe College in Emmen hebben een grote stap gezet: er is een ambitieus plan gemaakt om een mbo-4 opleiding te bieden voor toekomstige vakmensen. Dit betekent dat er nu een doorlopende leerlijn gevolgd kan worden, als aanvulling op de bestaande opleidingen op niveau 2 en 3.

Na grondig vooronderzoek en vele gesprekken met onderwijsinstellingen, Skills4Future en een groep bedrijven die actief zijn in de metaalbewerking, is besloten om de krachten bundelen en samen te werken met STODT. STODT is al 39 jaar de landelijke technische bedrijfsopleider voor de maakindustrie, gespecialiseerd in verspanen en meten, opgericht door en voor vakmensen STODT heeft vestigingen in Hengelo en Best (Brainportregio Eindhoven).

Samenwerking

De nieuwe mbo-4 opleiding is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de vakscholen BVT en RTC (met eigen faciliteiten en machines), STODT (gespecialiseerd in technisch onderwijs) en Drenthe College (waar algemene vakken worden gegeven en studenten hun diploma behalen). Dit maakt deel uit van een groter samenwerkingsverband tussen Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college. Zo blijft het vakonderwijs in metaalbewerking in de regio bestaan en biedt het enorme kansen voor de regionale metaalbedrijven.

Kwaliteit

Er is nog meer goed nieuws: de machines krijgen een flinke upgrade, dankzij steun van Skills4Future, de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en de provincie Drenthe. Een modern machinepark verbetert de kwaliteit van het onderwijs en sluit zo beter aan op de huidige en toekomstige vraag vanuit het bedrijfsleven. De studenten werken tijdens hun opleiding met zeer geavanceerde machines. Daarmee hebben ze een groot voordeel wanneer ze de arbeidsmarkt betreden. De technologische ontwikkelingen vraagt veel van bedrijven, werkgevers zoeken daarom naar kandidaten met relevante en praktische ervaring.

Bedrijfsvakschool

De Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe (BVT) en RTC Hardenberg zijn beiden erkende opleiders met als voornaamste doel jongeren, zij-instromers of mensen die bijgeschoold willen worden in het verspaningsvak, op te leiden als verspaner. De drijvende kracht achter de vakschool in Emmen, John van der Laan, zet zich al jaren in voor de technische vakmensen in de regio. Zuid- en Oost-Drenthe heeft een sterke maakindustrie, maar ook een dringend tekort aan technisch talent. Het is daarom belangrijk een goed en zichtbaar opleidingsaanbod te hebben.

socialmedia