Ontwerp zonder titel

Finale voor het INTERREG-project "GEP digitaal"

Finale voor het INTERREG-project "GEP digitaal

Het Duits-Nederlandse project "GEP (Grenzeloos, efficiënt, productief) digitaal" bevindt zich op de laatste rechte lijn voor de finish. Op 30 augustus 2021 zullen in totaal 46 kleine en middelgrote ondernemingen in het Nederlands-Duitse grensgebied van de EUREGIO gebruik hebben gemaakt van de digitale projectaanbiedingen van GEP voor procesvisualisatie en procesoptimalisatie.

De focus van het INTERREG-gefinancierde project was om geïnteresseerde MkB's uit verschillende industrieën vertrouwd te maken met de grafische visualisatiemethode BPMN2. Na de door STODT speciaal voor dit project ontworpen training konden de deelnemende bedrijven profiteren van individuele coaching door de Nederlandse projectpartner Vosteq uit Almelo en hun eigen deelproces laten onderzoeken op optimaliseringsbenaderingen en efficiënt herontwerpen.

Als gevolg van Corona werd "GEP digital" tweemaal zonder kosten uitgebreid en werd het concept voor de oorspronkelijk geplande "face-to-face"-trainingen door de Nederlandse projectpartner STODT uit Hengelo omgezet in een geschikte webinar-vorm. Als gevolg van de pandemie moesten de coaching sessies uiteindelijk ook in digitale vorm worden uitgevoerd. Inhoudelijk werd het project uitgebreid met het innovatieve onderwerp "Quick Response Manufacturing" (QRM) als managementmethode om de doorlooptijden te verkorten.

Naast training en coaching was ook de binationale uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemende bedrijven een belangrijk onderdeel van het grensoverschrijdende project. Met het oog op het naderende einde van het project organiseerde de Kamer van Koophandel van Münster als leadpartner van GEP digital op 1 juli 2021 samen met haar partners - waartoe ook het district Grafschaft Bentheim behoorde - vóór het begin van de zomervakantie een twee uur durende binationale virtuele ervaringsuitwisseling. Het drukbezochte online-evenement werd gebruikt om terug te blikken en kennis uit te wisselen over de informatie van het projectaanbod en spannende nieuwe onderwerpen voor de toekomst aan te snijden. Norbert Speier van de HWK Münster belichte het onderwerp "Kunstmatige intelligentie in het MKB: Kans of risico? " en Jeroen Rouwhof van STODT hield een presentatie over "Digital Twin, inzetbaar in het MKB?"

Als hoofdspreker benadrukte Thomas Melchert, adjunct-directeur van de Kamer van Koophandel van Münster, dat procesefficiëntie belangrijk is voor alle bedrijven en dat BPMN2

als methode voor procesvisualisatie een zeer goed "gereedschap" is gebleken. Van de kant van het Nederlandse managementadviesbureau Vosteq wees Willem Lenselink erop dat zowel ERP-optimalisering, inclusief selectie en implementatie, als optimalisering van het productieplan en een algehele betere benutting van de bestaande capaciteiten tot de belangrijkste adviesonderwerpen in de coachingsessies behoorden.

Het digitale project GEP wordt sinds september 2019 gesteund met ongeveer 200.000 euro uit INTERREG V-financiering.

Medio augustus zal een evaluatie in de vorm van een eindverslag worden opgesteld, dat zal worden gepubliceerd op www.netzwerk-gep.de en www.netzwerk-gep.nl.

socialmedia