EVC STAPPENPLAN

De STODT-methode om competenties in beeld te brengen heeft zich bewezen in de praktijk en garandeert u de hoogste kwaliteit in ieder van de drie processtappen. Nadat u heeft gekozen voor een STODT-EVC, uw kandidaten heeft geselecteerd en de EVC-opdracht heeft ondertekend, verloopt het EVC-traject in drie stappen:

Aanmelding en voorbereiding

Portfolio
Bij aanvang van het EVC traject ondertekent de kandidaat-werknemer een EVC overeenkomst. Op basis van een beroepsprofiel, werken de (EVC-)begeleider en uw kandidaat-medewerker vervolgens samen aan het portfolio. Dat wil zeggen: de kandidaat beschrijft zijn kennis en ervaring en levert daarbij zoveel mogelijk relevant bewijsmateriaal.

Herkennen van competenties

Assessment
De EVC-assessor vergelijkt de competenties in het portfolio met het gekozen beroepsprofiel. Met behulp van een lijst met gerichte vragen komt hij tot een objectieve vaststelling van de competenties van de kandidaat. Na een competentiegericht interview, een eventueel werkplekbezoek of een feedbackgesprek heeft de assessor voldoende informatie voor de volgende stap.

Erkennen van competenties

Rapportage en advies
De assessor geeft in zijn eindrapport onderbouwd weer welke competenties uw kandidaat heeft en welke competenties er mogelijk ontbreken. Op basis van deze beoordeling levert STODT een ervaringscertificaat en een persoonlijk advies inzake de scholing waarmee uw kandidaat deze ontbrekende competenties kan aanvullen. Tot slot evalueert uw kandidaat het gehele EVC-traject met behulp van een evaluatieformulier en een gesprek met de begeleider.