Start HBO module Mechatronica 27 september a.s.

Geplaatst op: 16 juni 2017

HBO module Mechatronica

Zichtbaar groeien in uw functie; technisch gezien gaat u op zoek naar oorzaken waarna u ontdekt dat er nog meer oplossingen zijn die leiden tot een gewenst resultaat. Persoonlijk krijgt u handvatten in hoe er nog beter kan worden samen gewerkt en hoe de klant het beste resultaat kan ontvangen.
U krijgt enerzijds theorie aangereikt om er in de praktijk mee aan de slag te gaan en anderzijds reikt u ons uw mechatronische bedrijfsproblematieken aan zodat we de theorie, gericht op uw probleem, toevoegen. U haalt er hoe dan ook alleen maar praktische voordelen uit.

Inhoud

De HBO module is verdeeld in drie blokken:

Blok 1: Root Cause Analysis
– Methodisch analyseren vanuit de theorie toegepast op een complexe storing
– Het verbeteren van processen in de praktijk
– FMEA, TPM, SMED, OEE
– Projectmatig werken
– U sluit het eerste blok af met een praktijkopdracht

Blok 2: Interdisciplinair samenwerken
– Van klantvraag naar resultaat vanuit de drie disciplines Werktuigbouwkunde, Besturingstechniek en Elektrotechniek
– Transparant maken van jouw toegevoegde waarde
– Persoonlijke effectiviteit
– Vertrouwen in elkaar
– Leiding nemen

Blok 3: Mechatronica in de praktijk
Praktijk casussen interdisciplinair analyseren met o.a. de volgende keuzeonderwerpen:
– PLC techniek
– Onderhoud
– Tekeningen
– Materialen
– Veiligheid
– Regeltechniek
– Constructie
– Servotechniek
– Pneumatiek
– Hydrauliek

Doelgroep

De werkende HBO’er die zich wil verbreden en oplossingen zoekt in samen werken of de MBO ‘er met werkervaring met HBO- werk en denkniveau.

Werk/denkniveau

Tenminste een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in de techniek met voorkeur richting werktuigbouwkunde of elektrotechniek met werkervaring. Bij voorkeur HBO werk – en denkniveau.

Bijzonderheden

HBO theorie wordt direct gekoppeld aan de praktijk. Bedrijfssituaties zijn de voedingsbodem voor deze opleiding. Met de aangereikte theorie bent u in staat om in uw eigen organisatie een proces- of productverbetering door te voeren.
Verbreden van technisch inzicht.

U kunt zich aanmelden bij Annemiek te Lintelo of via telefoonnummer 088 011 23 45