Industrie 4.0 heeft wederom tientallen gediplomeerde technici erbij

Geplaatst op: 14 juli 2017

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 11 juli jongstleden mochten 34 deelnemers aan een BBL (BeroepsBegeleidende Leerweg) bij STODT Toekomsttechniek een diploma Verspaning (CNC draaier of CNC frezer) in ontvangst nemen. Dezelfde dag werden bovendien 11 certificaten uitgereikt voor de HBO-module Mechatronica die STODT dit jaar voor de tweede keer aanbood.

Samenwerking
Bij de 34 BBL-diploma’s ging het om de MBO-niveaus 3 en 4. Tijdens de uitreiking waren er ook twee studenten die in plaats van een diploma een certificaat ontvingen, omdat zij nog een half jaar willen doorstuderen in een tweede discipline. Tot de gediplomeerden op niveau 3 behoorden drie studenten die de opleiding volgden vanuit REMO West-Twente, het opleidingscentrum voor de metaalindustrie waarmee STODT samenwerkt. Dat die samenwerking twee kanten op werkt, blijkt wel uit het feit dat een dag later 5 STODT-studenten bij REMO een BBL-diploma Mechatronica ontvingen.

Felicitaties en complimenten
Tijdens het officiële deel van de uitreiking van de BBL-diploma’s bij STODT waren er twee sprekers. Directeur Jeroen Rouwhof feliciteerde de geslaagden en gaf een korte bespiegeling over Industrie 4.0, STODT’s nieuwe opleidingscentrum in Best (voor de regio Zuid-Nederland) en de Leerfabriek, een nieuw concept waarmee STODT de vragen vanuit het bedrijfsleven, de industrie 4.0 nog meer didactisch en praktisch kan omzetten met als doel kennisverspreiden. Jos Toebes, directeur van het ROC van Twente, sprak over het belang van ‘specials’ in de hedendaagse maakindustrie. Hij complimenteerde niet alleen de geslaagde studenten maar ook iedereen die thuis en op het werk aan hun succes heeft bijgedragen.

Enthousiasme en ambitie
De bijeenkomst speelde zich af in een gezellige sfeer met een hapje en een drankje. Veel van de trotse gediplomeerden hadden collega’s en familie meegenomen. Alom klonken positieve reacties. Studenten gaven aan dat ze veel hadden geleerd en dat ze de opleiding in algemene zin een mooie ervaring hadden gevonden. Ook was er lof voor de goede begeleiding, de praktijkgerichte aanpak en het gestructureerde lesprogramma. “Dat is niet alleen prettig voor ons, maar ook voor de bedrijven waarmee we de opleidingen aanbieden”, aldus Elise Wagelaar, opleidingsadviseur bij STODT. “Wat mij ook opvalt, is dat er onder de studenten veel ambitie leeft. Een aantal dat nu niveau 3 heeft behaald, stroomt door naar niveau 4, en van niveau 4 willen er meerdere de HBO-module Verspaning gaan doen. Er zijn er drie die zelfs doorgaan naar de HBO Werktuigbouwkunde bij Saxion.”

Over STODT Toekomsttechniek
Met ruim 250 verschillende praktijkgerichte opleidingen helpt STODT Toekomsttechniek bedrijven in de maakindustrie hun productie- en engineering-processen − en daarmee hun rendement − te verbeteren. Daarnaast biedt STODT advisering op het snijvlak van techniek en organisatie.