EVC

De kortste weg naar ontwikkeling

evc_aanbieder_wit2Het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) is een effectief hulpmiddel om te meten welke kennis, vaardigheden, ambities en attitudes uw medewerkers hebben. Een EVC, ook bekend als ErVaringsCertificaat, laat zien wat mensen kunnen.

In een EVC-traject brengen STODT en uw medewerker de kennis, vaardigheden, ambities en attitude gezamenlijk in beeld.

Na het intakegesprek, de voorlichting, beschrijft de medewerker zijn kennis en ervaring in een portfolio, voorzien van zoveel mogelijk bewijsmateriaal. De assessor herkent de competenties in het portfolio en objectiveert en beoordeelt ze tijdens het assessment door middel van een competentiegericht interview, een werkplekbezoek en/of een feedbackgesprek. Hij vergelijkt de competenties met een standaard, zoals een beroepsprofiel.

In de laatste fase worden de competenties erkent in de vorm van een ErVaring Certificaat, een eindrapportage en een persoonlijk advies. Zo wordt ook duidelijk welke competenties ontbreken, bijvoorbeeld met het oog op een geambieerd functie- of prestatieniveau. STODT zal in het eindrapport ook aanbevelingen doen in de te nemen stappen om de benodigde competenties snel en voordelig te verwerven.

Wat heeft u aan EVC?

Meer grip op de competenties in uw organisatie

  • Trefzekere aanpak van achterstanden in kennis en vaardigheden
  • Snellere groei naar vakvolwassenheid
  • Snellere optimalisatie van uw processen
  • Lagere scholingskosten
  • Minder verlies van productietijd
  • Beter gemotiveerde medewerkers
  • Verbeterde employability
  • Financiering door opleidings- en ontwikkelingsfondsen
  • Meer zicht op omscholingsmogelijkheden

Meer weten?

Check het stappenplan of  meld u aan voor een vrijblijvende introductie. Natuurlijk kunt u ook bellen met onze HRM-adviseur Johaniek Bus op 088-0112363.