EVC KLACHTENPROCEDURE

STODT wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij het uitvoeren van EVC trajecten zijn we uiterst zorgvuldig. Toch kunt u een reden hebben om een klacht in te dienen. Hieronder leest u wanneer u een klacht indient.

Klacht of bezwaar?

Bent u niet tevreden over de EVC dienstverlening van STODT? Dan dient u een klacht in bij STODT.
Bent u het niet eens met een EVC beoordeling van STODT? Dan kunt u een bezwaar indienen. Tegen een EVC beoordeling kan geen klacht worden ingediend.

Wat doet STODT met uw klacht?

STODT gebruikt klachten en andere signalen van klanten om de EVC dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld als het gaat om heldere communicatie, eenvoudige procedures en het op tijd en juist verwerken van EVC trajecten.

Hoe dien ik een klacht in?

Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u bellen naar STODT op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur: 088-0112355. Of u kunt uw klacht schriftelijk indienen. Stuur uw klacht dan per email naar info@stodt.nl t.a.v. afdeling EVC of per post naar:

STODT
t.a.v. Afdeling EVC Klachtenbehandeling
Gieterij 212
7553 VZ  Hengelo

Als u uw klacht schriftelijk indient, denk er dan aan uw adres- en contactgegevens te vermelden. Ook is het belangrijk dat u aangeeft op wie of wat de klacht betrekking heeft.
Schrijf in uw brief wat er is gebeurd. Schrijf ook waarom u niet tevreden bent over de dienstverlening van STODT. Geef tevens aan wat volgens u de oplossing is voor uw probleem.

Laat weten of u een reactie wilt. Als u geen antwoord wilt, gebruiken we uw klacht alleen om onze EVC dienstverlening te verbeteren.