EVC FINANCIERING

Is uw organisatie actief in de Maakindustrie? De stichting OOM vergoedt onder alleszins werkbare voorwaarden maar liefst € 750,00 per EVC-traject indien uw bedrijf en uw medewerker(s) onder de CAO-werkingssfeer van OOM vallen.

OOM
OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf. OOM werkt samen met werkgevers aan het vergroten en onderhouden van de vakkundigheid in de branche. OOM werkt voor 14.000 bedrijven met 150.000 werknemers. OOM kan uw EVC-traject ondersteunen met een bijdrage van € 750,00.

www.oom.nl/OOM-regelingen/Ervaringscertificaat_EVC

STODT is niet verantwoordelijk voor het aanvragen of uitvoeren van de financiering van EVC-trajecten en evenmin voor wijzigingen in wet- en regelgeving inzake de financiering van EVC-trajecten.