Vakkanjer Marco Quené: “Ik wil de beste in mijn vak worden!”

Marco Quené Vakkanjer

Vakkanjer Marco Quené

Als mij vroeger werd gevraagd wat ik wilde worden zei ik altijd dat ik, net zoals mijn vader, oom en opa, de detailhandel in wilde. Dit veranderde in 2011. Tijdens een beroepenmarkt op mijn middelbare school kwam een man vertellen over zijn CNC-metaal bedrijf. Ik werd hier zo enthousiast van dat ik direct heb gesolliciteerd. Ik werd aangenomen om elke vrijdagmiddag te vegen en in schoolvakanties mocht ik ook andere werkzaamheden verrichten zoals zagen in het magazijn, producten afbramen en afwerken, lucht- en elektraleidingen leggen en het bedienen van een productiemachine.

Opleidingen

In 2013 heb ik gesolliciteerd bij de bedrijfsschool van voestalpine Polynorm BV naar de opleiding Gereedschapmaker, hierbij gaf ik aan dat ik graag door wilde stromen naar de CNC Verspaning.
De opleiding Gereedschapmaker kreeg ik niet. Wel kreeg ik direct de kans om de opleiding te volgen welke ik uiteindelijk graag wilde volgen, namelijk; Verspaner bij de bedrijfsschool van voestalpine Polynorm. Ik heb de tweejarige opleiding in één jaar weten te voltooien en ben in januari 2015 gestart met de BBL niveau 3 opleiding Allround CNC verspaner bij STODT Toekomsttechniek in Hengelo. Ook deze opleiding heb ik in één jaar afgerond.
In september dit jaar wil ik gaan beginnen met de BBL niveau 4 opleiding Verspaningstechnoloog en uiteindelijk wil ik een HBO diploma behalen. Zolang ik maar de mogelijkheid krijg om ook achter een machine te kunnen blijven staan. Een verfijnd product maken uit een blok metaal of kunststof, is toch het mooiste wat er is!

Vakkanjers

Tijdens de opleiding bij STODT vroeg mijn praktijkdocent of ik het leuk vond om mee te doen
aan de Vakkanjers 2015-2016 omdat hij potentie in mij zag. Nadat hij dit aangaf ben ik gaan informeren naar mijn deelname aan de Vakkanjers. Zelf had ik nog nooit gehoord over de Vakkanjers.  Ik ben begonnen met het maken van moeilijke werkstukken om te oefenen voor de Vakkanjers. Vooral werkstukken die de voorgaande jaren zijn gebruikt als oefen-, voorronde- Vakkanjersof finaleopdrachten bij de Vakkanjers zelf. Toen het bleek dat ik deze complexe werkstukken redelijk snel kon programmeren en maken heb ik bij voestalpine Polynorm BV geïnformeerd of ik deel mocht nemen aan de Vakkanjers. Zij hebben mij toen opgegeven bij STODT.  Bij de voorrondes heb ik ervaren wat “Vakkanjer zijn” inhoudt. Toen ik doorging naar de finale was ik heel blij. De finales waren nog leuker en toen ik hoorde dat ik eerste was geworden was dit natuurlijk helemaal te gek. Ik ben al blij met alles wat ik heb geleerd en verbeterd aan mijzelf en dit gaat alleen maar meer worden met het avontuur tijdens de Euroskills 2016 in Zweden!

 

Overweeg jij een carrièreswitch naar de techniek?

Je kent vast wel iemand uit je eigen omgeving die de overstap heeft gemaakt naar een ander beroep. Dit worden zij-instromers genoemd. Zij-instromers zijn carrièreswitchers, oftewel mensen zonder ervaring in een bepaald vakgebied. Schakelprogramma zij-instromersEen goed voorbeeld is iemand die vanuit de horeca de overstap maakt naar de CNC verspaning door middel van omscholing.

Wil jij in de techniek? Dan zijn er tal van mogelijkheden tot omscholing. Speciaal voor mensen die zich willen laten omscholen starten meerdere keren per jaar Schakelprogramma’s voor zij-instromers. Tijdens deze cursus leer je de basisverspanende kennis in theorie en praktijk, waaronder produceren met conventioneel gestuurde productiemachines. Het schakelprogramma biedt een uitstekende aansluiting om door te stromen naar de opleiding BBL 3 Allround Verspaner bij STODT. Tijdens deze opleiding leer je CNC programma’s opstellen en produceren met CNC gestuurde productiemachines. Je krijgt de kennis die nodig is om het vak van CNC verspaner uit te voeren.

In onze vorige blog heb je kunnen lezen dat er een flink tekort is aan geschoold technisch personeel en de vraag hoe anticipeer jij hierop? De technische-industrie heeft veel behoefte DSC_1588 - aangepastaan vakmensen. Bekijk hier de Top 10.

Als zij-instromer heb je in veel gevallen nog geen baan, voor de werkgever bestaan er tal van mogelijkheden op het gebied van subsidie bijvoorbeeld TWIM (Twente Werkt aan Intersectorale Mobiliteit). Daarnaast bieden de technische branche organisaties A+O en OOM ook aantrekkelijk vergoedingen voor werkgevers.

 

Top 10 Kansrijke beroepen; hoe anticipeer jij hier op?

Behoefte aan technisch personeel in het bedrijfsleven
De grootste lijst met kansrijke beroepen bevindt zich in de richting techniek. Er is sprake van krapte op verschillende niveaus. Zo zijn er moeilijk vervulbare vacatures in verschillende uitvoerende technische beroepen. Er zijn tekorten voor diverse soortenmonteurs, maar bijvoorbeeld ook voor plaatwerkers, cnc-verspaners, gespecialiseerde lassers en operators voor de voedingsmiddelenindustrie. Vaak is er een duidelijke link met het kunnen beheersen van computergestuurde technieken. Een aantal beroepen staat open voor mensen met een gerichte opleiding op mbo-niveau 2, maar vaak is een opleiding op mbo-niveau 3 of 4 noodzakelijk. Daarnaast gaat het om technisch kaderpersoneel (staf): soms op mbo-4 niveau, maar vaak op hoger of wetenschappelijk niveau. Het gaat dan bijvoorbeeld om calculators, ontwerper/constructeurs werktuigbouw, projectleiders elektrotechniek of ontwerpers industriële automatisering.

Top 10 kansrijke beroepen regio Twente: Techniek, industrie en bouw*
Middelbaar beroepsniveau

– (Voorman)constructiebankwerker, machinebankwerker
– Lasser niveau 3&4 (elektrode, MIG/MAG, TIG), gespecialiseerd/gecertificeerd lasser, lasrobotbeheerder
– Plaatwerker, cnc-metaalbuiger/-snijder
– Cnc-verspaner, -draaier, -frezer (inclusief programmeren)
– Machinaal verspaner metaal, metaalfrezer, medewerker gieterij
– Monteur/installateur beveiligingsinstallaties
– Elektronicamonteur
– Meet-en regeltechnicus, monteur meet-en regeltechniek
– (Hoofd-)monteur elektriciteitsnetten/elektrische installaties/bedrijfsinstallaties
– Elektriciën

Wat kan STODT voor u doen?
STODT biedt op diverse niveaus opleidingen en cursussen om nieuwkomers in de beroepen top 10 te kunnen opleiden.
Ook biedt STODT opleidingen en cursussen aan om bij te scholen en/of om te scholen. In 90% van de bovengenoemde Top 10 biedt STODT een passende opleiding of cursus. Zo kent STODT de BBL opleidingen Mechatronica en CNC Verspaning op MBO niveau 3 & 4 en de HBO Module Mechatronica. Ook is de HBO Module CNC Verspaning in ontwikkeling. Naast deze opleidingen biedt STODT diverse technische opleidingen welke individueel gevolgd kunnen worden. Ook worden de opleidingen aangeboden als maatwerktraject zodat naar de behoefte van elk bedrijf een opleiding ingericht kan worden.

Waar zijn we zonder de techniek?
Onderstaande video geeft een prachtig beeld van wat de techniek waard is voor onze samenleving

STODT Toekomsttechniek
STODT Toekomsttechniek helpt klanten in de industrie met het verbeteren van productie- en engineering-processen, om te komen tot een blijvend hoger rendement. Daartoe verzorgt STODT Toekomsttechniek meer dan 250 verschillende opleidingen en cursussen op MBO- en HBO-niveau. Dat zijn langlopende BBL-trajecten (diplomagericht) en kortdurende cursussen via open inschrijving of als maatwerk (certificaatgericht). De opleidingen zijn praktijkgericht en aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. Daarnaast biedt STODT Toekomsttechniek advisering aan, op het snijvlak van techniek en organisatie.

*Te vinden op: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld.

Onder spanning!

NEN3140, wat betekent het?
De norm NEN3140 richt zich op het veilig werken aan elektrische installaties voor laagspanning. De norm is dus van toepassing op installaties of machines die werken op laagspanning. Dat zijn spanningen tot 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning. In de norm wordt beschreven hoe elektrotechnici op een veilige manier aan elektrische installatie kunnen werken. Wanneer elektrotechnici werken conform deze norm, dan voldoen ze aan de Arbowet en aan de Arbo besluiten. Hierop is de norm NEN3140 getoetst. In de norm wordt ook geregeld wie er aan elektrische installaties mogen werken en wat hiervoor hun kwalificaties dienen te zijn. Verder wordt in de norm aangegeven hoe de elektrotechnische medewerkers schriftelijk moeten worden benoemd tot bijvoorbeeld: Installatieverantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon of Voldoend Onderricht Persoon. Verder worden in de norm diverse procedures vermeld om veilig aan elektrische installaties te kunnen werken. Vanzelfsprekend wordt er de Lock-Out, Tag-out en Try-out (LTT) procedure besproken.

Wat is het belang van NEN3140 voor de bedrijven?NEN3140
Bedrijven dienen te voldoen aan de bepalingen van de Arbowet. De norm NEN3140 is een middel om hieraan te kunnen voldoen. Voor bedrijven, waarvan de medewerkers aan elektrische installaties werken, is het dus van belang dat zij deze medewerkers schriftelijk aanwijzen. De procedure voor deze aanwijzing wordt in de norm NEN3140 vermeld. Om een medewerker te kunnen aanwijzen tot Installatie- of Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon, dient er beoordeeld te worden of de medewerker op het juiste niveau aan de volgende criteria voldoet:
– Juiste Vakkennis
– Juiste Vaardigheid
– Juiste Beroepshouding

Deze beoordeling kan door eigen gekwalificeerd personeel plaatsvinden volgens richtlijnen van de norm NEN3140. Wanneer een medewerker aan deze criteria voldoet, dan kan pas een benoeming plaatsvinden. Bedrijven dienen er dus zelf zorg voor te dragen, dat de elektrotechnische medewerkers o.a. over voldoende vakkennis beschikken en kennis moeten hebben van de norm NEN3140.

Waarom is het belangrijk om aan de norm NEN3140 te voldoen?
Bedrijven moet zich houden aan de Arbowet. Wanneer ze dat niet doen, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. De Inspectie SZW is de handhavende instantie voor de Arbowet en die kan bij overtreding van de Arbowet, via gerechtelijke procedures, boetes en gevangenisstraffen opleggen. Bij een zeer ernstige overtreding van de Arbowet kan dat zelfs tot gedwongen bedrijfssluiting leiden. Bovendien kunnen er behoorlijke schadeclaims ontstaan wanneer er schade wordt aangericht aan eigendommen van derden. Ook verzekeraars stellen steeds vaker eisen m.b.t. het werken volgens de van toepassing zijnde wetgeving. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan dat het inhouden van een gehele of gedeeltelijke schade-uitkering tot gevolg hebben. Dus voor bedrijven is het van belang dat hun elektrotechnische medewerkers goed opgeleid zijn en voldoende kennis hebben van de norm NEN3140. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er ernstige ongevallen plaatsvinden.

NEN3140Welke NEN3140 cursussen biedt STODT Toekomsttechniek?
STODT biedt NEN3140 cursussen aan, waarin je wordt geleerd om veilig om te gaan met elektrische installaties volgens de norm NEN3140. Er is een basiscursus van 2 dagen die bestemd is voor iedereen die nog nooit een cursus NEN3140 heeft gevolgd. Verder is er een herhalingscursus van 1 dag bestemd voor iedereen die al eerder een basiscursus heeft gevolg. Het is verplicht om deze cursus periodiek te herhalen. Onze ervaring leert dat dit voor de meeste bedrijven elke 2 à 3 jaar dient plaats te vinden. Wanneer u hier advies over wenst kunt u altijd bij STODT om informatie vragen en een handige tool om de herhalingsfrequentie te bepalen.
De NEN3140 cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. De cursussen zijn zowel geschikt voor Installatieverantwoordelijken, Werkverantwoordelijken, Vakbekwame Personen alsook Voldoend Onderrichte Personen. De cursus wordt afgesloten met een meerkeuzetoets. Bij het behalen hiervan ontvangt de cursist een certificaat van deelname. Naast de NEN cursussen biedt STODT ook vervolgcursussen in de elektrotechniek.

Advies van een specialist
Zorg dat uw medewerkers voldoende zijn opgeleid om de risico’s, die het werken aan elektrische installaties met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen. Zo kunt u later uzelf nooit verwijten dat u niet alles in het werk hebt gesteld om uw medewerkers voldoende bewust te maken van de gevaren van elektrische installaties.

Met vriendelijke groet,

Anton Bannink
freelancedocent STODT

NEN3140 specialist bij STODT
STODT verzorgt meer dan 250 verschillende cursussen en BBL opleidingen op MBO en HBO-niveau.
STODT is een zelfstandig kenniscentrum en praktijkopleider dat bedrijven in de maakindustrie helpt om hun engineering- en productieprocessen te verbeteren en zo een blijvend hoger rendement te behalen.
Hierbij ligt het zwaartepunt op de praktijk, deskundige begeleiding, advisering, een up-to-date lesprogramma en een modern CNC machinepark. STODT legt de focus op de optimale inzet van medewerkers, organisatie en moderne productie technologie.

“Liever een hamer dan een barbiepop”

Hallo allemaal,

BBL 3 CNC verspaningMijn naam is Marucha Karsenbarg. Ik ben 28 jaar en dit schooljaar begonnen met de Sprint BBL 3 opleiding; allround CNC verspaner bij STODT in Hengelo. Mijn keuze voor de techniek is echter niet zomaar uit de lucht komen vallen. Na het behalen van mijn HAVO-diploma heb ik niet direct een opleiding of vakgebied kunnen vinden waarin ik mijn passie kwijt kon. Na een aantal jaar werken en na het behalen van mijn koksdiploma kreeg ik fysieke klachten waardoor ik afscheid heb moeten nemen van de horeca. Door mijn directe omgeving werd ik in de richting van de techniek gewezen en ging ik mij oriënteren. Vanaf de lagere school stond het technische en ruimtelijke inzicht hoog in het vaandel en ik begon de metaal wereld steeds beter te begrijpen. De stap richting de verspaning ging dan ook bijna als vanzelfsprekend.

Na een kleine zoektocht werd mij in februari dit jaar (2015) een werkplek aangeboden bij de Tuinte groep in Hengevelde. Een omvangrijk bedrijf met een grote verscheidenheid aan bewerkingen en processen omtrent de metaal. Na een aantal oriënterende maanden heb ik de conclusie getrokken dat ik mijn vakgebied heb gevonden en al snel werd samen met Tuinte groep gekeken naar een passende opleiding.

Lesdag van een Sprint BBL’er

Inmiddels volg ik ruim anderhalf maand theorie en praktijk lessen bij STODT. Het gaat om één dag in de week die begint om 8.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. Toen mij de eerste keer de tijden bekend werden gemaakt trok ik wel even een wenkbrauw op, maar in de praktijk is de dag om voor je er erg in hebt. Tijdens de eerste uren in de ochtend wordt de theorie besproken door verschillende vakdocenten. Er wordt gewezen op een zelfstandige houding en eigen verantwoording voor het doornemen van de stof. Dit spreekt mij erg aan, want zo kan ik mijn eigen tempo bepalen en ben ik niet afhankelijk van een klassikale werkmaat. Het vakkenpakket is goed verdeeld, waarin veel theorie als ondersteuning van de praktijk wordt gegeven. Vooral de vakken met exacte leerstukken als contour berekenen zijn voor mij vrij gemakkelijk.

Favoriete uurtjes

Een groot deel van de dag uit praktische vormen van de verspaning. Hierin maak ik afwisselend programma’s aan de hand van tekeningen of sta ik achter één van de 10 machines (in mijn geval een freesbank) om de programma’s uit te werken die beoordeeld worden. Dit zijn mijn favoriete uurtjes, omdat je op deze manier met de kern van hSrpint BBL 3 CNC verspaninget vak bezig bent. Achter de computer schets je het eindproduct en kan ik zelf bepalen welke opties ik ga gebruiken om deze tot stand te brengen. Dit vind ik prachtig, omdat er een legio aan mogelijkheden zijn en ik elke keer weer nieuwe manieren van programmeren ontdek. Vervolgens neem ik mijn programma mee naar de freesbank en voer ik deze uit op een onbewerkt stuk materiaal. Als er dan uiteindelijk een na verwachting gaaf eindproduct uitrolt geeft mij dat voldoening. De laatste uurtjes van de dag worden ingevuld door theorie lessen. Dit is enigszins taaie stof vergeleken met de rest, maar ik kan hier zeker het nut van in zien. Uiteindelijk ga ik met veel plezier naar STODT en is er geen moment dat ik mij verveel.

Liever een hamer dan een barbiepop

Verder kan ik wel stellen dat als vrouw zijnde je niet erg ruim vertegenwoordigt bent binnen de metaal. Echter ben ik me daar niet zozeer direct van bewust of constant mee bezig. Ik heb me altijd al meer thuis gevoeld binnen een door mannen gerepresenteerde cultuur. Daarnaast liep ik als klein meisje ook al liever met een hamer rond dan met een barbiepop dus denk dat de toon toen al aardig werd gezet. Het is een feit dat een rol binnen de metaal vaak wordt ingevuld door een man en een vrouw daarin nog wel eens kan worden overzien. Misschien dat dit gegeven juist extra motiverend werkt voor een vrouw om haarzelf te bewijzen. Op mijn huidige werkplek word ik behandeld als elke andere collega en had ik meer moeite met het Twents dialect dan het feit dat ik door 80 mannen ben omringd. De opmars van vrouwen in de techniek kan ik ook alleen maar aanmoedigen.

Ik denk ook dat de technische branche een opportunistische toekomst tegemoet gaat. De ontwikkelingen en eindeloze mogelijkheden maken het vakgebied zo enorm uitdagend en spannend. Ik vind het een buitengewoon bijzonder vakgebied en ben erg blij dat ik er deel van mag uitmaken!

Sprint BBL 3 deelnemer

 

 

 

 

STODT, de complete bedrijfsopleider

STODT helpt bedrijven in de maakindustrie om hun engineering- en productieprocessen te verbeteren en zo een blijvend hoger rendement te behalen. Hierbij ligt het zwaartepunt op de praktijk, deskundige begeleiding, advisering, een up-to-date lesprogramma en een modern CNC machinepark. STODT werkt met een gestructureerd lesprogramma met eigen ontwikkeld lesmateriaal dat aansluit op de eisen van de maakindustrie in Nederland.