Waarom moeten maakindustriebedrijven de meetlat hoger leggen?

Geplaatst op: 16 april 2019

Vorige week was het helaas weer zover! Ik kreeg een bekeuring van het Centraal Justitieel Incassobureau. Bij de snelheidsovertreding kreeg ik de locatie, het tijdstip en snelheid door met de correctie marge. Bij deze marge is geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de situatie: mijn auto, de locatie, de temperatuur en mijn eigen  rijvaardigheden. Factoren die van invloed zijn op de correctie marge en hoe de snelheidsmeting moet worden geïnterpreteerd.

Waarom nemen wij deze meting en de daarbij behorende nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsmarge voor waarheid aan? Hoe is deze correctie marge eigenlijk tot stand gekomen? Waarom is deze marge nog steeds hetzelfde als 10 jaar geleden? Dit terwijl de meetapparatuur en de technologie steeds nauwkeuriger, geavanceerder en preciezer is geworden. Deze vragen zie ik met product metingen in de Nederlandse maakindustrie steeds vaker terugkomen. Waarom speelt dit steeds vaker op een grotere schaal? En hoe gaat zich dit verder naar de toekomst ontwikkelen? Wat vraagt dit van de Nederlandse maakbedrijven?

De meetlat voor de Nederlandse maakindustrie moet steeds hoger
De Nederlandse maakindustrie kenmerkt zich door een groot aantal precisie toeleveranciers, die wereldwijd leveren en opereren. De fabrikanten waaraan zij leveren leggen de meetlat steeds hoger voor nauwkeurigheid, voorspelbaarheid, potentiële afwijkingen en de daarmee te verrichten kwaliteitscontroles van hun producten. Daarbinnen wil je voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Dit vereist denken en doen vanuit internationale uniforme ISO kwaliteitsstandaarden. Om zo de brug te slaan tussen output vanuit de meetapparatuur en de specifieke klant kwaliteitseis.

De uitdaging ligt hierin zoals gewoonlijk niet bij de technologie, maar bij de mens. Met de meetapparatuur en software die beschikbaar is wordt het mogelijk om steeds nauwkeurigere metingen en analyses te doen. In Duitsland is dit in vroegtijdig stadium, in 1998, al herkend en is er op ingesprongen door een kennisconsortium van Overheid, Onderzoek, Onderwijs en Bedrijfsleven. Daaruit is in 2001 een nieuwe uniforme standaard voor meettechniek, genaamd AUKOM, ontstaan. AUKOM heeft een allesomvattende en fabrikant neutrale meetstandaard ontwikkeld voor meettechnicus met daarbij behorende leermiddelen.

AUKOM is uitgegroeid tot een internationale standaard en wordt door de Nederlandse maakbedrijven en toeleveranciers steeds meer als de nieuwe meetstandaard gezien. Sinds 2001 zien wij dat er steeds meer Nederlandse maakbedrijven zich certificeren op de AUKOM norm. Waarom doen maakbedrijven dit? En wordt meten dan het nieuwe goud?

Is meten dan het nieuwe goud? Moet iedereen AUKOM omarmen?
Nee, dat is het niet. Om hoogwaardige producten te garanderen en volwaardige partner te zijn naar je klanten wordt het wel steeds noodzakelijker. Het creëert daarnaast  onderscheidend vermogen: het geeft in de markt aan dat je voor high-end precisie vakmanschap staat. In de medische, automotive en aerospace sectoren eisen fabrikanten steeds nauwkeurige meet analyses en uitgebreide kwaliteitsrapportages. De trend zien wij doorzetten in andere sectoren waaronder agri, bouw en energie.

Maakbedrijven uit deze sectoren zien wij in een groeiend aantal deelnemen aan onze AUKOM cursussen. Enerzijds gedreven uit klanteisen (vraag), top vakmanschap, aanschaf nieuwe meetapparatuur, internationale ambitie, risico management en kwaliteitszorg. Anderzijds omdat bestaande meetopleidingen en meetapparatuur fabrikanten niet voorzien in trainingen en opleidingen voor internationale uniforme en fabrikant onafhankelijke standaarden. Maakbedrijven die inzetten op hoogwaardige precisie en producten in de internationale markt ontkomen niet meer aan AUKOM. Als je als maakbedrijf de koploper wil zijn in precisie vakmanschap en kwaliteitsstandaarden en je dit hoog in het vaandel hebt staan, helpt AUKOM je de kennispositie en kwaliteitszorg op een hoger niveau te tillen.

Waar begin je als maakbedrijf en hoe bepaal je de eigen meetlat?
Hoe bepaal je nu de hoogte van de meetlat voor je eigen bedrijf? Neem de bekeuring, hoe interpreteer je nu de meetdata en bepaal je wat goed is of niet? Wordt er met alle externe factoren voldoende rekening gehouden en zijn medewerkers en partners daar voldoende bewust van?

De antwoorden op deze vragen bepalen welke plek en focus meten binnen je bedrijf moet hebben.

Meer weten en aan de slag met de vragen in een praktische setting?
Neem deel aan de kennissessie “De maakindustrie tegen de meetlat” op woensdagmiddag 26 juni 2019 van 12.30-16.00 uur en maak laagdrempelig kennis met het hoe, wat en waarom van AUKOM in de praktijk bij Mitsubishi in Almere.

Wilt u deelnemen aan de kennissessie? Het seminar heeft een kleinschalig karakter er is plek voor maximaal 25 deelnemers, meld u daarom snel aan.

AANMELDEN