“Het brengt je op een hoger plan.”

Op 30 september 2015 is STODT gestart met de eerste groep cursisten aan de HBO-module Mechatronica. Deze eerste groep heeft de cursus inmiddels bijna afgerond. De reacties zijn erg positief: “Het brengt je op een hoger plan, je krijgt echt die helikopterview.”

Groepsfoto_HBO module MechatronicaDe opleiding
In de Smart Industry die zich de laatste jaren ontwikkelt, worden complexe productieprocessen geautomatiseerd en online bestuurd. Een belangrijke technische discipline voor deze industrie is mechatronica, de combinatie van mechanica (werktuigbouwkunde), elektrotechniek en informatica (besturingstechniek). Veel medewerkers op de werkvloer, zoals operators en monteurs, hebben hiervoor opleidingen gevolgd op MBO-niveau, tot BBL 4 (Beroeps Begeleidende Leerweg). Smart Industry vraagt meer, maar in de praktijk blijkt de stap naar een nog hoger niveau, een voltijds HBO-opleiding voor bijvoorbeeld Mechatronica, vaak te groot. Voor wie toch wil doorgroeien of verbreden in zijn of haar huidige functie, heeft STODT de HBO-module Mechatronica ontwikkeld. Deze module koppelt theorie en praktijk en is in één jaar in deeltijd te volgen.

Opleiden in 3 blokken
Vóór de training is ontwikkeld heeft STODT bedrijven geïnformeerd naar competenties waar behoefte aan is; het analyseren van complexe storingen en problemen in producten en productieprocessen.
Medewerkers staan steeds meer onder tijdsdruk en er is weinig tijd om te zoeken naar de werkelijke oorzaak, terwijl dat traject van onderzoeken juist zoveel oplevert. Meer oplossingen, meer innovatiemogelijkheden, gedegen rapportages en meer verantwoorde beslissingen. Die analyse – Root Cause Analysis– moet een verhaal zijn met een kop en een staart, en een goed gefundeerde conclusie. Om dat resultaat te bereiken, krijgen mensen handvatten aangereikt om projectmatig te kunnen werken; dat komt in het eerste blok van de module aan de orde.
Analyseren gebeurt gezamenlijk, met informatie die collega’s, leveranciers of eindgebruikers aanleveren. Je ziet in bedrijven dat de werktuigbouwkundige, de elektrotechnicus en de software-engineer hard werken en niet begrijpen waarom het samen niet lukt. Hebben ze te hoge verwachtingen van de ander of van zichzelf, zijn ze onvoldoende of onjuist geïnformeerd, of hebben ze de informatie verschillend geïnterpreteerd? Als alles dan bij elkaar komt, gaat het net niet goed.Vandaar dat in het tweede blok van de HBO-module aandacht wordt besteed – vanuit de techniek – aan interdisciplinair samenwerken en communicatie in de keten. Het derde en laatste deel van de module betreft praktijkcasussen. Daarvoor kunnen bedrijven concrete, mechatronische problemen en behoefte aan verdieping op bepaalde technische onderwerpen inbrengen. De deelnemers gaan de ingebrachte cases interdisciplinair analyseren, eventueel in combinatie met bedrijfsbezoeken.

Docent en adviseur Johaniek Bus aan het woord
Docent en adviseur Johaniek BusSamen met bedrijven heeft STODT deze opleiding opgezet en nu de eerste groep bijna klaar is blijkt het een schot in de roos te zijn. We leren de deelnemers om uit te zoomen van hun eigen werk en het bedrijfsproces te overzien, we helpen hen bij het ontwikkelen van een helikopterview. Om dat te bereiken, steken we veel energie in de begeleiding van de deelnemers en tussentijdse evaluatiegesprekken, ook met hun werkgevers. In deze opleiding verzorg ik in blok 2 de lessen op het vlak van samenwerken waarbij communicatietechnieken worden aangereikt. Hierin maken we gebruik van tool; het ‘Huis van Vertrouwen’, dé basis voor een goede samenwerking.

In september start de volgende groep, maximaal veertien deelnemers, met de HBO-module Mechatronica. Er is al veel belangstelling voor, maar er zijn nog plaatsen vrij. Elke maand is er een voorlichtingsbijeenkomst; de eerstvolgende is op dinsdag 28 juni om 17.00 uur, bij STODT in Hengelo. Ook is er een zelfde soort HBO-module voor de verspaning in ontwikkeling.